Úvod

Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie ochorenia modernej civilizácie. V súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov a ďalších asi 100 000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Mnohí o svojom ochorení nevedia.

Diabetes mellitus sa vyznačuje niekoľkými NAJ. Je to jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi závažnou je problematika srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov s diabetom 4- až 8-krát častejšie, sú náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.


 

Urobte si na našej stránke test rizika na cukrovku a zistite ako sa pred ňou chrániť. Trvá to len pár sekúnd...

„Žime zdravo a veďme k tomu aj naše deti „

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD,
Prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti